Menu Close

Early Registration for School Year 2022-2023 Guidelines

Early Registration for School Year 2022-2023

Early Registration for School Year 2022-2023 – Alapan 1 Elementary School

As provided in Department of Education Order No. 03 s. 2018, or the Basic Education Enrollment Policy, all incoming Kindergarten, Grade 1, 7, and 11 learners in all public elementary and secondary schools shall pre-register to allow the Department to make necessary preparations and adjustment of plans for the incoming school year. Grade 2 – 6, 8 -10, and 12 are considered pre-registered. Thus, there is no need for these students to participate in the early registration except for transfer-in learners and those who are no longer in school but interested in going back to school.

Grade Levels for Early Registration for School Year 2022-2023

Simula ika-25 ng Marso, 2021 hanggang Abril 30, 2022, inaanyayahan ang mga magulang ng mga sumusunod na mag-aaral para magpalista:
1. KINDERGARTEN – Mga batang limang (5) taong gulang sa o bago mag October 31, 2022 (DepEd Order No. 47 s. 2016/ DepEd Order No. 20 s. 2018)
2. GRADE 1  – Mga batang nakapagtapos ng Kindergarten sa Taong Panuruan 2020-2021 o sa mga nakalipas na taon kung hindi nakapag-aral.
3. TRANSFEREES – Mga batang mula Grade 2-6 na nagnanais lumipat sa aming paaralan.
4. BALIK-ARAL – Mga batang nagnanais bumalik sa pag-aaral.

Documents needed for Early Registration for School Year 2022-2023

Kindergarten – Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form)
Grade 1 – Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form) at ECCD Checklist/Report Card
Transferees – Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form) at Report Card/Certificate of Enrollment

Leave Comments Here