ACTIVITIES

Bilang pag-iingat sa mga inpormasyon at pagtalima sa mga probisyon ng Privacy Act, ang grupo ng ICT ng ating paaralan ay gumawa ng portal para malaman ang ilang mahahalagang detayle tungkol sa enrollment ng bata. Magtungo laman sa Alapan 1 ES Enrollment Verification.

Ito ay isang uri ng LMS o Learning Management System na maaaring gamitin ng ating mga guro upang makapagbigay ng mas epektibong online learning.

CONTACT FORM

Address

Alapan 1B, Imus, Cavite
Philippines

Contacts

Email: admin@alapan1es.com   
Phone:  (46) 471-2282

This page was designed with Mobirise