Early Registration SY 2021-2022
As provide in Department of Education Order No. 03 s. 2018, or the Basic Education Enrollment Policy, all incoming Kindergarten, Grade 1, 7, and 11 learners in all public elementary and secondary schools shall pre-register to allow the Department to make necessary preparations and adjustment of plans for incoming school year. Grade 2 - 6, 8 -10 and 12 are considered pre-registered. Thus, there is no need for these students to participate in the early registration except for transfer-in learners and those who are no longer in school but interested in going back to school.

Tara na! Magpalista Na!

Click the button below or scan the bar code.

Ang Paaralang Elementarya ng Alapan Uno ay nagsasagawa ng Early Registration para sa Taunang Panuruan 2021-2022.

Simula ika-26 ng Marso, 2021 hanggang Abril 30, 2021, inaanyayahan ang mga magulang ng mga sumusunod na mag-aaral para magpalista:
1. KINDERGARTEN - Mga batang limang (5) taong gulang sa o bago mag October 31, 2021 (DepEd Order No. 47 s. 2016/ DepEd Order No. 20 s. 2018)
2. GRADE 1  - Mga batang nakapagtapos ng Kindergarten sa Taong Panuruan 2020-2021 o sa mga nakalipas na taon kung hindi nakapag-aral.
3. TRANSFEREES - Mga batang mula Grade 2-6 na nagnanais lumipat sa aming paaralan.
4. BALIK-ARAL - Mga batang nagnanais bumalik sa pag-aaral.

Paalala: Ang pagpaparehistro hanggang tayo ay kabilang sa General Community Quarantine ay gaganapin sa online na pamamaraan. Hinihikayat ang hindi pagpunta sa paaralan upang matiyak ang inyong kaligtasan.

Mga Dokumento na Kailangang Isumite

Kindergarten

Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form)

Grade 1 

Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form) at ECCD Checklist/Report Card

Transferees

Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form) at Report Card/Certificate of Enrollment

Our Contacts

KINDERGARTEN

Jennifer C. Delenio - 09238069869
Jenelyn S. Casquejo - 09687301197

GRADE 1

Ma. Nelia G. Mariano (Master Teacher)
- 09234553646
Marjorie A. Villamor - 09561686921
Lorie Lee G. Leal - 09095852167

TRANSFEREES/ BALIK-ARAL

Divina A. Narvaez (School Head)
-09612584275
Marlyn C. Alegro (Guidance Teacher)
-09076131524
Arly V. Flores (Master Teacher)
-09172482017
Maribel C. Taganac - 09566252071

EMAIL

admin@alapan1es.com

SHARE THIS PAGE!

Address

Alapan 1B, Imus, Cavite
Philippines

Contacts

Email: admin@alapan1es.online    
Phone:  (46) 471-2282

Mobirise site maker - Click now