free site maker

VERIFY YOUR ENROLLMENT


ILANG PAALALA SA PAGGAMIT NITO

  1. Para malaman ang baitang, seksyon, pamamaraan ng pagtuturo, pangalan at numero ng guro ng inyong anak para sa taon ng ito, gamitin laman ang aming Enrollment Verification Portal.
  2. Huwag ipapakita sa publiko ang mga detalye na makukuha sa portal na ito bilang pagtalima sa Privacy Policy at bilang pag-iingat sa mga inpormansyon tungkol sa inyong anak.

DATABASE STATUS: 99% OF PUPIL'S RECORDS COMPLETED

ISULAT ANG PANGALAN NG BATA

Sa aming mga magulang na mayroong katanungan maari po kayong makipag-ugnayan sa guro ng inyong anak. Ang portal na ito ay maaari  lamang magamit hanggang Agosto, 2020. Ang mga detalyeng ipapakita ng portal na ito ay maaaring baguhin ng magulang.
Address

Alapan 1B Imus
Cavite, Philippines

Contacts

Email: admin@alapan1es.online    
Phone:  

Links

SDO Imus City 
Alapan 1 ES LMS 
School Paper