Menu Close

School LMS

SDO Imus City commits to quality thru M&E

Committed to upholding the culture of quality and continuous improvement, the Schools Division of Imus City through the School Governance and Operations Division (SGOD) conducted a Division Training on Monitoring and Evaluation

Alapan 1 ES Bayanihan sa Paaralan

Ang atin pong paaralan ay tatanggap ng mga TRANSFEREES at magiging KINDER na papasok sa taong Panuruan 2020-2021 sa pamamagitan ng ON-LINE REGISTRATION.

Pagsalubong sa Bagong Pinuno ng Dibisyon ng Imus

Ikinagagalak ng aming paaralan ang pagdating ng bagong mamumuno sa Schools Division of Imus City, Dr. Rosemarie Torres, CESO V.


Before you continue reading!

Please support us by watching and sharing this post.
National Reading Month 2022
The Princess and the Most Faithful Knight