Menu Close

School LMS

School LMS

SDO Imus City commits to quality thru M&E

Committed to upholding the culture of quality and continuous improvement, the Schools Division of Imus City through the School Governance and Operations Division (SGOD) conducted a Division Training on Monitoring and Evaluation

Alapan 1 ES Bayanihan sa Paaralan

Ang atin pong paaralan ay tatanggap ng mga TRANSFEREES at magiging KINDER na papasok sa taong Panuruan 2020-2021 sa pamamagitan ng ON-LINE REGISTRATION.

Pagsalubong sa Bagong Pinuno ng Dibisyon ng Imus

Ikinagagalak ng aming paaralan ang pagdating ng bagong mamumuno sa Schools Division of Imus City, Dr. Rosemarie Torres, CESO V.