Prinsipeng Ayaw Magsalita | Episode 4 ng E-Kwento 2022 Brigada Pagbasa

Prinsipeng Ayaw Magsalita – EduWatch

Narito ang isang kwentong magpapamalas sa malikhaing imahinasyon ng mga bata. Sa likod ng kanilang mga mata, matatanaw natin ang kanilang husay sa paglikha ng magagandang kwentong kawiwilihan natin. Pahalagahan natin ang kanilang pagiging malikhain at hubugin sa kanila ang tamang pag-uugali.

Prinsipeng Ayaw Magsalita
Episode 4 ng E-Kwento 2022 Brigada Pagbasa
Kwentong Binigyang Buhay ni Mrs. Rofel Bangcaya – Magulang sa Grade 2 Humility

Production Team (E-Kwento | Alapan 1 Elementary School):
Principal: Dr. Divina A. Narvaez
Brigada Pagbasa Coordinator:

  • Wendy P. Bataller
  • Ellaine May D. Rosales

ELLN Coordinator: Meriam E. Suarez
Edited by: School ICT Unit (https://alapan1es.com/school-ict/):
Alvin L. Bedes
Niño Christian A. Montoya
For more content like this, visit www.alapan1es.com/eduwatch/

Prinsipeng Ayaw Magsalita | Episode 4 ng E-Kwento 2022 Brigada Pagbasa

Watch: Galaw Pilipinas: Calisthenics Exercise Program

Ang pagbibigay buhay sa kwentong ito ay bahagi ng mas pinalawak na pagtuturo ng Alapan 1 Elementary School. Ginagamit ang ganitong pamamaraan bilang kampanya na bahagi ng BaBiBu at Sulong EduKalidad ng Kagawaran ng Edukasyon at Dibisyon ng Lungsod ng Imus.

Perhaps the most pressing challenges the school faces are that of ensuring that all learners become competent readers. Learners who experienced problems in reading quickly fall behind their more skilled classmates in their ability to decode and comprehend text. The initiative is in response to the rapidly changing learning environment of present and future learners and will introduce aggressive reforms to globalize the quality of basic education in the Philippines.

“We always remind ourselves that our constitutional mandate to provide every Filipino not only access to education but to basic quality education. We have realized that we are facing the reality that we still have much to do in responding to the constitutional mandate as far as quality education is concerned,” Secretary Leonor Magtolis Briones explained.

Leave a Reply

© 2022 EduWatch - WordPress Theme by WPEnjoy
%d bloggers like this: