Hating Kapatid | Episode 11 ng E-Kwento 2022 Brigada Pagbasa | National Reading Month

Hating Kapatid – EduWatch

Isang kwentong kapupulutan mo ng aral tungkol sa tamang pakikitungo sa iba. Lagi nanting tatandaan na tayo ay nilikha ng pantay-pantay at may pamilyang dapat na magpakita sa atin ng tamang asal. Nawa’y lagi nating alalahanin ang pantay na pagtrato sa lahat ng taong nakapaligid sa atin.

Hating Kapatid
Episode 11 ng E-Kwento 2022 Brigada Pagbasa
National Reading Month
Kwentong Binigyang Buhay ni Vanessa Grace L. Barbo – Alapan 1 ES SPTA

Production Team (E-Kwento | Alapan 1 Elementary School):
Principal: Dr. Divina A. Narvaez
Brigada Pagbasa Coordinator:

  • Wendy P. Bataller
  • Ellaine May D. Rosales

ELLN Coordinator: Meriam E. Suarez
Edited by: School ICT Unit (https://alapan1es.com/school-ict/):
Alvin L. Bedes
Niño Christian A. Montoya
For more content like this, visit www.alapan1es.com/eduwatch/

Hating Kapatid | Episode 11 ng E-Kwento 2022 Brigada Pagbasa | National Reading Month

Watch: Galaw Pilipinas: Calisthenics Exercise Program

Ang pagbibigay buhay sa kwentong ito ay bahagi ng mas pinalawak na pagtuturo ng Alapan 1 Elementary School. Ginagamit ang ganitong pamamaraan bilang kampanya na bahagi ng BaBiBu at Sulong EduKalidad ng Kagawaran ng Edukasyon at Dibisyon ng Lungsod ng Imus.

Perhaps the most pressing challenges the school faces are that of ensuring that all learners become competent readers. Learners who experienced problems in reading quickly fall behind their more skilled classmates in their ability to decode and comprehend text. The initiative is in response to the rapidly changing learning environment of present and future learners and will introduce aggressive reforms to globalize the quality of basic education in the Philippines.

“We always remind ourselves that our constitutional mandate to provide every Filipino not only access to education but to basic quality education. We have realized that we are facing the reality that we still have much to do in responding to the constitutional mandate as far as quality education is concerned,” Secretary Leonor Magtolis Briones explained.

Leave a Reply

© 2022 EduWatch - WordPress Theme by WPEnjoy
%d bloggers like this: