Menu Close

Alapan 1 ES naghahanda para sa National Achievement Test (NAT)

Don't get caught plagiarizing

National Achievement Test (NAT) – Alapan 1 Elementary School

Noong nakaraang ika-6 ng Hunyo, 2022, ang ating Dibisyon ng Lungsod ng Imus ay naglabas ng isang Memorandum para sa pagsasagawa ng National Achievement Test (NAT). Bilang tugong ang ating paaralan ay agarang nagpatawag ng pagtitipon ng mga magulang ng ika-6 na baitang para maipaliwanag ang mga mahahalagang bagay tungkol sa NAT.

Read: SSS Educational Loan | How to apply?

Sa pangunguna ng ating Punong Guro, Dr. Divina Narvaez kasama ang mga guro ng ikaanim na baitang, isa-isang inilahad sa ating mga magulang ang mga bagay na maykaugnayan sa National Achievement Test (NAT). Ang pagpupulong na ito ay isinagawa sa ating school covered court ng ika-7 ng Hunyo, 2022. Sa pagpupulong na ito, lubos ang pasasalamat at pagtanggap ng ating paaralan sa pagtugon ng mga magulang ng ikaamin na baitang. Nagsimula ang ginawang maikling pagpapaliwanag na ito tungkol sa NAT sa ganap na ika-1 ng hapon sa pamamagitan ng paunang pananalita ng ating Punong Guro.

Read: CSC allows Flexible Working Arrangement for Government Employees ( Flexi Work )

Isa sa ipinakamahalagang naibahagi sa ginawang pagpupulong ang mga kahalagahan ng National Achievement Test (NAT). Bakit nga ba meron tayong nito? Ano nga ba ang NAT? Ayon sa DepEd Order 55 s. 2016, The national assessment of student learning is an integral part of DepEd’s assessment framework. It aims to:

  • a. monitor the Philippine education system and schools for public accountability;
  • b. assess the effectiveness and efficiency of the delivery of education services using learning outcomes as indicators;
  • c. provide information that will guide decisions on instructional practices;
  • d. determine if learners are meeting the learning standards of the curriculum;
  • e. measure students’ aptitude and occupational interest for career guidance; and
  • f. assess prior learning for placement, accreditation and equivalency.

1 Comment

  1. Pingback:DepEd Order 27 s 2022 CONDUCT OF RAPID ASSESSMENT IN SCHOOL YEAR 2021−2022 FOR LEARNING RECOVERY AS WELL AS IN PREPARATION FOR THE 2024 BASELINE SYSTEM ASSESSMENT

Leave Comments Here