Menu Close

Providing Better Internet Connection for Gurong Alapenyo: Alapan 1 ES ICT Unit in Action

Internet Connection

Isa na ang pagkakaroon ng internet connection sa itinuturing na pangunahing pangangailangan ng isang guro sa makabagong panahon. Maraming guro ang matagal nang problema ito, “Saan kukuha ng pera para sa mobile data tuwing kailangan ng internet connection sa kanilang pagtuturo at pagtupad sa ibang tungkulin?”. Sa maraning pagkakataon, napipilitan ang ating mga guro na gamitin ang kanilang sariling pera para magkaroon lang ng connection tuwing nasa paaralan. Ang hirap sa internet connection sa loob ng paaralan ay mas lalong napansin ngayon Pandemya kung kailan isa ang Online Distance Learning sa mga paraan ng pagtuturo na inilunsad ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ang problema ito ay isa sa prayoridad ng ICT Unit ng ating paaralan upang matugunan ang pangangailang ng ating mga guro at iba pang kawani sa mas epektibong pagtupad sa kanilang tungkulin. Sa pangunguna ng ating Punong Guro Dr. Divina Narvaez, ICT Coordinator Alvin L. Bedes, ICT Coordinator Christian Niño montoya at iba pang guro, nagawa ng ating paaralan na ayusin ang internet connectivity at coverage sa loob ng ating mga silid-aralan at iba pang pasilidad.

Una nang nagkaroon ng pondo ang ating paaralan para sa pagpapabuti ng ating connectivity, ngunit kasabay nito, ang ating ICT Unit ay naglaan din ng pera sa proyekto galing sa School Website Ads Revenue. Katulong din natin ang ilan sa ating mga magulang na nagbigay ng iba’t ibang internet equipment tulad ng routers na hindi na nila ginagamit.

Sa kasalukuyan, ang paaralan ay mayroong stable connection sa karamihan ng ating mga gusali. Ang bilis ng internet connection sa ating paaralan ay na hindi bababa sa 80 mbps para sa desktop at laptop habang hindi naman bababa sa 15 mbps sa mga mobile phones. Ang pagsisikap ng ating ICT Unit ay nagresulta sa mas malawak na connection coverage kung saan 75% ng ating mga silid ay naabot ng WiFi.

Ngunit, malaki pa ang kinakailangan nating pagpapaunlad sa ating mga kagamitan para internet connection, lalo na sa bilang na routers at access points. Kaya lubos na magpapasalamat ang ating ICT Unit sa mga magbabahagi ng ganitong equipment na hindi na gagamitin sa inyong tahanan.

Leave Comments Here