Menu Close

Earthquake Drill 2022: 2nd Quarterly NSED ng Alapan 1 ES

Earthquake Drill 2022 – Alapan 1 Elementary School

Ang ating Kagawaran ng Edukasyon ay maglalayong maihanda ang mga mag-aaral, guro at iba pang kawani sa pagharap sa mga sakuna. Matagal nang ginagawa ng lahat ng paaralan at iba pang pampublikong tanggapan ang pagkakaroon ng Quarterly Earthquake Drill. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga upang maimulat natin sa mga bata at sa kanilang pamilya ang dapat gawin tuwing nakakaranas ng lindol sa kanilang lugar.

Ano ang Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill 2022 (NSED)?

Ayon sa Memorandum No. 08, s. 2021 ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na may pamagat na “Conduct of the CY 2021 Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill”, lahat ng School Division Offices at lahat ng pampublikong paaralan ay inaanyayahang makiisa sa pagsasagawa ng 2021 Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill. (Deped Imus City – DM No. 85 s. 2021)

Naging binibigyang diin ng NDRRMC, “The fundamental objective of the Philippine Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill is to promote earthquake awareness among Filipinos and to integrate ground-up initiatives in preparing for disasters. Government authorities became aware of the need to prepare Filipinos to better cope with earthquakes.”

Download: National Simultaneous Earthquake Drill 2022 and Disaster Readiness Campain Material

Pagsasagawa ng 2nd Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill ng Alapan 1 ES

Noong nakaraang ika-9 ng Hunyo, 2022 ang Alapan 1 Elementary School sa pangunguna ng ating Punong Guro Dr. Divina Narvaez kasama ang ating mga guro. Sa patnubay ng ating School Disaster Risk Reduction and Management Coordinator Mr. Arly Flores at Assistant Coordinator Ms. Alana Mae Granado, kung saan ipinaliwanag nilang ang mga gagawin para sa 2nd Quarterly NSED.

Ang ating mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan ay sabay-sabay na nagsagawa ng nasabing 2nd Quarterly National Simultaneous Earthquake Drill 2022 sa ganap na ikasiyam ng umaga. Ngunit bilang pag-iingat at pagsunod sa ating COVID-19 Protocols, hindi muna pinahintulutan sa ang pagsasagawa ng huling bahagi ng drill kung saan inaasahan pupunta ng mga kalahok sa itinakdang evacuation area sa loob ng ating paaralan.

Read: “Ligtas ang May Alam”: 1st Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2022

Tulad ng nakaraang 1st Quarterly NSED, binigyang diin pa rin ng ating SDRRM Assistant Coordinator ang kanyang komento “Ang bawat drill na isinasagawa natin ay isang paraan ng paghahanda ng bawat isa para sa lindol na patuloy nating isinasakatuparan. Nakakaaranas man tayo ng iba’t-ibang pagsubok ngunit patuloy pa rin tayo sa paghahatid ng kalidad na kaalam sa ating mga batang Alapenyo sa iba’t ibang modalities na mayroon ang ating paaralan.”

Ang ating paaralan ay patuloy na magiging daan upang mas maiparating natin sa mas marami pang tao ang mga ganitong kaalaman tungo sa pag-iingat ng bawat isa. Tulad ng palagi sinasabi ng ating SDRRM Coordinator, Mr. Arly Flores “Ligtas ang May Alam”.

Leave Comments Here