Menu Close

Alapan 1 ES kasama sa isinagawang Pilot Testing ng Computer-Based Reading Assessment

Computer-Based Reading Assessment

Computer-Based Reading Assessment (Pilot Testing) – Alapan 1 Elementary School

Sinimulan ang kampanya para sa “Bawat Bata Bumabasa” noong Nobyembre 2019 sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 173, s2019 para maikalat sa lahat ng school division na kailangang maipatupad ito at maagang matuto ang mga mag-aaral.

Bilang bahagi ng Sulong Edukalidad, layunin ng DepEd na hikayatin ang lahat ng paaralan, guro, magulang at mag-aaral na paigtigin ang adbokasiya para sa pagbabasa upang maagang matuto ang kabataan.

Una nang nilinaw ni DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones na hindi ito nagpapakita sa mababang kasanayan ng mga bata sa pagbabasa kundi isa lamang itong paraan na makapagbibigay ng daan para mas matuto ang mga bata.

Ang pagsisikap na ito ng ating Kagawaran ay mapapansin sa iba’t ibang makabago at napapanahong paraan. Isa na rito ang Computer-Based Reading Assessment na nagkaroon ng pilot testing sa mga piling paaralan sa buong bansa. Ang Alapan 1 Elementary School ay kabilang sa tatlong paaralan sa CALABARZON na nakasama rito. Lubos ang paghahanda ng ating paaralan bilang nag-iisang nabigyan ng pagkakataon para sa pilot testing ng Computer-Based Reading Assessment sa dibisyon ng Imus. Ang Computer-Based Reading Assessment ay ginawa gamit ang Moodle Platform at Read ALoud plugin.

Sa tulong ng ating ICT Unit, naihanda ng paaralan ang mga kinakailangan gamit para sa pilot testing na ito. Kasama sa ginawang paghahanda ang paglalagay ng gagamiting devices tulad ng School PC Tablets, Internet Connectivity at iba pa. Ang gawaing ito ay pinangungunahan ng ating Punong Guro, Dr. Divina Narvaez at Reading Teachers, Ms. Ellaine Rosales (Reading Coordinator for English), Ms. Wendy B. Tajantajan (Reading Coordinator for Filipino), Ms. Ma. Nelia Mariano (Dalubhasang Guro sa Pagbabasa) at ang mga guro ng ika-4, 5 at 6 na baitang. Lubos ang pasasalamat ng ating paaralan sa tatlumpung mag-aaral na pinili para sa pilot testing sa matagumpay na pagsasagawa nito.

Ano ang Moodle Platform na ginamit sa Computer-Based Reading Assessment?

Moodle LMS ay isa sa mga nangungunang sistema ng mas epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Nagbibigay ito ng mga guro at trainer na may kasangkapan upang bumuo ng costumised learning platform. Ito ay isang bukas na pinagkukunan, ligtas, tampok na platform na tumatakbo sa anumang computer server at lahat ng mga karaniwang devices upang lumikha ng isang web-based virtual learning space.

About Poodll Read Aloud

Read Aloud is a plugin that enables teachers to evaluate a student’s reading ability by giving them WPM (words per minute) and accuracy scores based on their reading of a passage. The latest version is HTML5, which enables it to be used with modern browsers, smartphones, and tablets (though not IE). The traditional paper-based method of administering this activity requires the teacher to work with each student individually, timing and marking the score sheet in real-time. Read Aloud provides a way to record readings using a PC or tablet, which saves class time by enabling all students to undertake the task simultaneously.

Leave Comments Here