Menu Close

Enrollment para SY 2022-2023 “Tara na’t Magpalista”

Enrollment 2022-2023

Enrollment 2022-2023 – Alapan 1 Elementary School

Bilang paghahanda sa pagsisimula ng Enrollment para sa School Year 2022-2023, nais naming bigyang linaw ang ilan sa mga karaniwang tanong tungkol dito. Ang pagpapatala para sa School Year 2022-2023 ay magsisimula ng ika-25 ng Hulyo, 2022 hanggang ika-22 ng Agosto sa parehong taon, ayon sa DepEd Order 34 s. 2022. Basahin ng mabuti ang ilang paalala ng ating paaralan tungkol sa enrollment at para sa mga karagdagan tanong maaari kayong mag-email sa admin@alapan1es.com o 107980@deped.gov.ph.

Nais mo bang malaman ang paraan ng pagtuturo sa susunod na pasukan? Basahin ang DepEd Order 34 s. 2022 Face-to-Face Classes starting November 2.

Karaniwang Tanong Tungkol sa Enrollment

 1. Kailangan pa bang pumunta sa paaralan para mag-enroll ang mga dati nang mag-aaral ng Alapan 1 Elementary School sa nakalipas na School Year 2021-2022?
  Sagot: Kung ang mag-aaral ay mamatili sa paaralan sa susunod na pasukan, HINDI na kinakailangan mag-enroll.
 2. Sino lang ba ang dapat mag-enroll simula July 25, 2022 hanggang August 22, 2022?
  Sagot: Mga batang papasok sa Kindergarten, mga mag-aaral ng Una hanggang Ikaanim na Baitang mula sa ibang paaralan at mga batang nais bumalik sa pag-aaral.
 3. Paaano ang maging paraan ng enrollment para sa taong ito?
  Sagot: Maaari kayong pumunta sa ating paaralan dala ang mga requirements na nakasaad sa ibaba.

Ang Paaralang Elementary ng Alapan Uno ay nakikiisa sa ligtas na pagsisimula ng ating enrollment. Panatilihin ang mga nararapat na pag-iingat na pinapatupad ng paaralan laban sa COVID-19 Pandemic.

Tara na! Magpalista Na!

Maging BIDA KID

Enrollment para sa School Year 2022-2023

Simula ika-25 ng Hulyo, 2022 hanggang Agosto 22, 2022, inaanyayahan ang mga magulang ng mga sumusunod na mag-aaral para enroll:
1. KINDERGARTEN – Mga batang limang (5) taong gulang sa o bago mag October 31, 2021 (DepEd Order No. 47 s. 2016/ DepEd Order No. 20 s. 2018)
2. GRADE 1– Mga batang nakapagtapos ng Kindergarten sa Taong Panuruan 2021-2022 o sa mga nakalipas na taon kung hindi nakapag-aral.
3. TRANSFEREES – Mga batang mula Grade 2-6 na nagnanais lumipat sa aming paaralan.
4. BALIK-ARAL– Mga batang nagnanais bumalik sa pag-aaral.

Read: DepEd School Calendar 2022 to 2023

MGA DOKUMENTO NA KAILANGANG ISUMITE:

Kindergarten:

 1. Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form);
 2. Enhanced Basic Education Enrollment Form

Grade 1:

 1. Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form);
 2. ECCD Checklist/Report Card;
 3. Enhanced Basic Education Enrollment Form

Transferees:

 1. Original at Photocopy ng PSA Birth Certificate (Kung wala nito ay maaari ang alin man sa NSO BC; Local Birth Certificate; Barangay Certification o Late Registration Form);
 2. Report Card/Certificate of Enrollment;
 3. Enhanced Basic Education Enrollment Form

Read: IMPLEMENTING GUIDELINES ON THE SCHOOL CALENDAR AND ACTIVITIES FOR THE SCHOOL YEAR 2022-2023

Leave Comments Here