Menu Close

Alapan 1 ES, handa na sa Pagbubukas ng Klase sa Agosto 22

Pagbubukas ng Klase sa Agosto 22

Pagbubukas ng Klase sa Agosto 22 – Alapan 1 Elementary School

Sa mga nakalipas na araw, ang Alapan 1 Elementary School ay naging mabilis ang pagtugon sa ating mga paghahanda para sa darating na pasukan. Ang taong ito ay ang unang pagkakataon na magsasagawa muli ng Face-to-Face Classes matapos ang pandemya. Kaakibat ng ganito malaking pagbabago sa ating nakasanayang pag-aaral sa loob ng 3 taon ay ang maigting napaghahanda lalo’t higit na ang ating pandemya ay hindi pa rin natatapos.

Brigada Eskwela 2022 “Pagmamalasakit at Pagtutulungan”

Magsisimula na sa ika-22 ng Agosto, 2022 ang pasukan kung saan magkakaroon ng maraming pagbabago sa atin nakasanayang pag-aaral sa panahon ng pandemya. Ayon sa nilabas na DepEd Order 34 s. 2022, magsisimula na rin ang Brigada Eskwela 2022 o paghahanda para sa pasukan sa unang araw ng Agosto hanggang ik-26 ng parehong buwan.

Ang ating paaralan ay nag-aanyaya sa ating mga guro, magulang at iba pang organisasyon na makisa sa Brigada Eskwela. Ang gawaing ito ay taon-taong pinaglalaanan ng oras ng Kagawaran ng Edukasyon para bigyang daan ang pagkakaisa’t pagtutulungan upang maihanda ang ating mga pasilidad pangpaaralan. Kinakailangan ang paghahanda na ito para sa ikabubuti ng pagsisimula ng ating susunod na pasukan. Sa ganitong pagkakataon nabibigyang pansin ang pagsisikap ng mga magulang at guro sa paglilinis at pagsasaayos ng ating mga silid-aralan at iba pang pasilidad.

Alapan 1 ES, Handa na sa Pagbubukas ng Klase sa Agosto 22

Matapos ang dalawang linggong Brigada Eskwela, mababatid sa lahat ng sulok ng ating paaralan ang kahandaan nito para sa muling pagpasok ng mga mag-aaral. Ang pagsisikap ng ating mga guro para maisaayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan ay hindi matatawaran. Makikita sa kanilang pagsisikap kasama ang ating mga natatanging magulang ang naging daan upang maipamalas nating bayanihan sa ating paaralan.

Sa darating na lunes, Agosto 22, muling masisilayan ng ating mga mag-aaral ang kanilang mga guro, kamag-aral at ang ganda ng paaralan. Sa kanilang muling pagpasok sa mga silid-aralan, panatilihin natin ang kalinisan bilang bahagi ng mga pag-iingat laban sa COVID-19.

Don't get caught plagiarizing

Leave Comments Here