Menu Close

Brigada Eskwela 2022, nagsisimula na!

Brigada Eskwela 2022

Brigada Eskwela 2022 – Alapan 1 Elementary School

Magsisimula na sa ika-22 ng Agosto, 2022 ang pasukan kung saan magkakaroon ng maraming pagbabago sa atin nakasanayang pag-aaral sa panahon ng pandemya. Ayon sa nilabas na DepEd Order 34 s. 2022, magsisimula na rin ang Brigada Eskwela 2022 sa unang araw ng Agosto hanggang ik-26 ng parehong buwan.

Ang Alapan 1 Elementary School ay nag-aanyaya sa ating mga guro, magulang at iba pang organisasyon na maiisa sa gaganaping Brigada Eskwela. Ang gawaing ito ay isang programang isinasagawa ng Kagawaran ng Edukasyon para bigyang daan ang pagkakaisa’t pagtutulungan upang maihanda ang ating mga pasilidad pangpaaralan. Kinakailangan ang paghahanda na ito para sa ikabubuti ng pagsisimula ng ating susunod na pasukan. Sa ganitong pagkakataon nabibigyang pansin ang pagsisikap ng mga magulang at guro sa paglilinis at pagsasaayos ng ating mga silid-aralan at iba pang pasilidad.

Lubos na nagpapasalamat ang ating paaralan sa mabilis na pagtugon ng mga magulang sa ganitong programa. Sa darating na ika-1 ng Agosto, 2022 ay iaanyayahan namin ang lahat na manood ng live at virtual program para sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2022.

Sa mga nais na aktibong makapagbahagi sa ating Brigada Eskwela at makatulong sa ating lubos na paghahanda sa pasukan, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga guro o mag-iwan ng mensahe sa admin@alapan1es.com.

Read: Brigada Eskwela 2022 Advocacy Materials, Reports and DepEd Memo

Brigada Eskwela 2022 Advocacy Materials

DescriptionDownload
Brigada Eskwela 2022 Campaign Materials
(Tarpaulin, Posters, Website Posts, and Social Media Posts)
Download
Brigada Eskwela Form 1Download
Brigada Eskwela School Work PlanDownload
Brigada Eskwela Resources MobilizationDownload
Brigada Eskwela Daily Attendance of VolunteersDownload
Brigada Eskwela School Accomplishment ReportDownload
Deed of DonationDownload
Brigada Eskwela Daily Accomplishment ReportDownload

Brigada Eskwela or School Brigade, also known as National School Service Week, is a nationwide voluntary event that was first established in 2003. A DepEd (Department of Education) program that aims to address resource gaps faced by the Department by strengthening partnerships with local communities. The program mobilizes and unites thousands of parents, alumni, community groups, local businesses, NGOs, teachers, students, and individuals who volunteer their time and skills to repair classrooms and maintain and clean primary classrooms. and secondary schools.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you continue reading!

Please support us by watching and sharing this post.
National Reading Month 2022
The Princess and the Most Faithful Knight